Yamaha F5BC

12-03-1969
Bouwjaar
//
1969
Land
//
Japan
Transmissie
//
Voet-V
Yamaha f5bc 1
Yamaha f5bc 2
Yamaha f5bc 3
Yamaha f5bc 4

Details

Yamaha f5bc 5

Ongerestaureerd

Yamaha f5bc 6
Yamaha f5bc 7