Introductie van de

Moto Gino Bartali

1960

Moto Gino Bartali Moto Gino Bartali Moto Gino Bartali

Detail foto's

Moto Gino Bartali Moto Gino Bartali Moto Gino Bartali Moto Gino Bartali